Erinomainen asiakaslehti luo suhteita ja vahvistaa yhteistyötä 

Joskus sanottavaa on paljon yhdestä jos toisestakin aiheesta. Silloin hyvä ratkaisu on koota sanomiset asiakas- tai jäsenlehden sivuille.

Asiakaslehti on yksi tehokkaimmista välineistä kertoa uutisista työyhteisössä tai muutoksista organisaatiossa. Sillä saa tehokkaasti jaettua kuulumisia osakkaille, virkamiehille, alihankkijoille ja muille yhteistyökumppaneille. 

Lehdet ovat erittäin luettuja, etenkin kun niistä löytyy kohdeyleisölle tehtyä laadukasta ja kiinnostavaa sisältöä. Tuotantotapoja on erilaisia, joten räätälöimme lehden teon aina yrityksen tai yhteisön tarpeisiin sopivaksi.

MHY Pirkanmaa haaveili itsensä näköisestä jäsenlehdestä

Metsänhoitoyhdistyksen lehden teimme joustavasti niin, että osa sisällöstä tuli valmiina ja osan tuotimme itse. 

”Koemme hyväksi sen, ettei OivaMainos ole iso mainostalo. Nata ja Sakari tuntevat meidän taloamme jo aika hyvin ja tietävät helposti, mitä me haluamme. Kanssanne on helppoa ja luonnollista tehdä yhteistyötä.”

- Lotta Vähä-Ypyä, hallintopäällikkö Pirkanmaan Metsänhoitoyhdistyksessä

Me autamme pukemaan tarinasi kiinnostavaan ja miellyttävään muotoon

Asiakaslehti ei ole mikään pintapuolinen mainoslehti, vaan se sisältää laadukkaita artikkeleita, joiden sisältöön asiakkaanne voivat luottaa. 

Lehti voi olla juuri niin asiapainotteinen kuin teidän yrityksenne tai yhteisönne strategiaan ja brändiin sopii. 

Tarinallisuuden ja pidempien artikkeleiden kautta asiakas pääsee kertomaan oman tarinansa lehden lukijoille. Myös mainosartikkeleissa käytetään mielellään pidempiä, kertovia tekstejä tänäpäivänä. Tunteisiin vetoavalla sisällöllä halutaan sitouttaa lukija ja luoda miellyttävä ja kiinnostava lukukokemus.

Tuotamme markkinoinnilliset ilmoitukset ja tekstiartikkelit saman katon alla, kuitenkin tarkasti huomioiden ammattietiikkaan liittyvät säännökset.

Perinteinen painettu lehti vai sähköinen versio?

Mieltymyksiä on monia – halutaanko lehteä lukea perinteisenä painettuna lehtenä, sähköisenä versiona vai kenties molempina?

Painetun lehden ehdoton etu on sen fyysinen kokemus. Kuinka rentouttavaa onkaan työpäivän päätteeksi oikaista sohvalle hyvän lehden pariin, varsinkin jos on työssään jo päivän viettänyt näyttöpäätteen parissa. Painetussa lehdessä visuaalisella kokemuksella on suuri merkitys, samoin kuin sillä tunteella, jonka lehden selaaminen saa aikaan. 

Sähköinen lehti taas on nopea, kustannustehokas ja ympäristöystävällinen tapa jakaa tietoa.Se on saatavilla missä ja milloin tahansa ja sen jakaminen sähköisissä kanavissa mahdollistaa tiedon kohdentamisen yksilöllisesti eri käyttäjäryhmille. Hakukoneoptimoinnin näkökulmasta asiakaslehti saattaa parantaa myös yrityksen tai yhteisön kotisivujen näkyvyyttä. 

Yrityksenne tai yhteisönne kannattaa valita se lehtimuoto, joka parhaiten sopii tarpeisiinne.

Lehden teko alkaa aina ensimmäiseksi palaverista asiakkaan kanssa

Palaverissa suunnitellaan kustannukset, toimituksellinen sisältö ja muu sisällöntuottaminen. Käymme läpi myös mitä jo olemassa olevaa materiaalia voimme hyödyntää ja minkälaiselle sisällölle olisi vielä tarvetta. Ennen asiakaslehden tekoa on tärkeää, että yrityksellä tai yhteisöllä on mietittynä lehden kohderyhmät. Miettiä kannattaa myös, millaisella kärkiviestillä tarinaa halutaan kertoa. Sisällön on sovittava yhteen yrityksen strategisen suunnitelman kanssa. 

Palaverissa jutellaan myös tekniset käytännöt kuntoon. Missä muodossa lehti valmistetaan, käytämmekö painotyössä omia yhteistyökumppaneitamme ja onko tarvetta esimerkiksi jakelulle. Asiakas- tai jäsenlehti voidaan valmistaa myös niin, että yrityksesi tai yhteisösi jäsenet kokoavat teksti- ja kuvamateriaalit valmiiksi. Me taitamme ne lehdeksi. 

Meiltä voit tilata myös koko asiakaslehden teon, avaimet käteen -periaatteella. 

Kysy sopivaa tarjousta oivamainos@oivaseutu.fi tai 044 558 9301 / Hanna Mäkelä

Mainostoimisto OivaMainos

Präntti Oy

Nuijamiestentie 1, 39100 Hämeenkyrö
oivamainos@oivaseutu.fi • 044 782 5012

Toimisto on avoinna arkipäivisin klo 9-15
Muut ajat sopimuksen mukaan.